سرپرست تیم Lab.En Group: مهندس سعید خسروی
آدرس: رشت، شهر صنعتی، ورودی اول، خیابان یکم، شماره 102
کد پستی: 4337186941
تلفن تماس:

01333882767
09125025712 – 09194224512
آدرس ایمیل: info@labengroup.com
اینستاگرام: Lab.engroup